Boşanma Prosedürleri

Boşanma Prosedürleri


Yayınlar Description

Günümüzde pek çok evlilik anlaşmalı ya da davalı olarak sonuçlanıyor. Boşanma davası eşlerden birinin ya da her ikisinin karşılıklı olarak açabileceği davalardır. Eşlerden birinin ikametgahında son 6 aydır ikamet ettikleri yerin mahkemesine ya da aile mahkemesinde başvurularak açılabilir.

Yabancı uyruklular ile evlenenler, bulundukları ülkenin mahkemesi bu davayı kabul etmişse, Türkiye’de de bir tanıma tenfiz davası açmalıdırlar. Türk mahkemesi tarafından kabul edildiğinde dava işleme konur.

Boşanma davası açmak için nüfus ve adres bilgileri ile dilekçeye ihtiyaç vardır. Maddi ve manevi tazminat bilgileri ile karşı tarafın iletişim adreslerinin de yazılması gerekir. Mahkeme ilerleyen süreçleri takip etmenizi sağlayacaktır.

Boşanma Sebepleri ve Boşanma Davası Gerekçeleri
Cana Kastetmek
Kötü Muamele
Zina
Suç İşlemek
Onur Kırıcı Davranış
Terk
Akıl Hastalığı
Haysiyetsiz Bir Yaşam Sürme
Şiddetli Geçimsizlik
Boşanma Davasının Süresi – Hızlı Boşanmak Mümkün Mü?
Boşanma davalarının süresi, davanın türüne, açıldığı yere, açılma sebeplerine, avukat ile hareket edilip edilmediğine göre farklılık gösterir. Çekişmeli ya da anlaşmalı boşanma türlerine göre usul hataları yapılmaması için boşanma avukatı ile hareket edilmelidir. Avukatınız durum hakkında gerekli bilgiyi verecektir.

Anlaşmalı veya Çekişmeli Boşanma Davalarında İşlemler
En hızlı boşanmalar anlaşmalı olarak gerçekleşen davalardır. Boşanma ve sonuçları konusunda tam bir anlaşma sağlandığında taraflar kısa sürede işlemlerini tamamlarlar. Eğer evlilik 1 yıl ve üstünde bir zaman sürmüşse anlaşmalı boşanma davası açılarak prosedür hızlandırılır, hatta tek celsede sonuç alınır.

Büyük şehirlerde boşanma davaları için 4 – 5 ay sonrasına gün alan kişilerin işlemleri daha uzun sürebilir. Aksaklık çıkmayan davalar tek celsede biterken gerekçeli kararın yazılması, taraflara tebliğ edilmesi, temyiz süresinin geçmesi gibi hukuki süreçler de en az 2-3 ay sürmektedir. Resmen boşanma 6 aylık bir süreçte gerçekleşir.

Çekişmeli boşanma davalarında ise şahitlerin dinlenmesinden ötürü 4 – 5 celse süren davalar görülür. Taraflar arasında memnuniyetsizlik olduğunda dava temyiz edilerek Yargıtay’a taşınabilir. Böylece karşımıza 2 – 5 yıl süren davalar çıkabilir.

Boşanma protokolleri tarafların kişisel ve hukuki durumuna göre tamamen kişiye, davaya ve olaya özgü hazırlanması gerektiğinden, tüm anlaşmalı boşanma davaları için geçerli olabilecek bir standart boşanma protokolü yoktur. Protokolde bulunması gereken özel maddelerin hazırlanması gerekir. Bu nedenle boşanma avukatına başvurulmalıdır.

Boşanma Davası Hangi Durumlarda Reddedilir?
Boşanma davalarının tamamının kabul edilmesi söz konusu değildir. Hakim deliller oluştuktan sonra incelemeye göre davayı kabul ya da reddeder. Kusurlu görülen tarafın dava açma hakkı olmadığı için hakim kusurlu tarafı tespit etmek için tarafların tanıklarını dinler. Davayı açanın kusurlu olması durumunda davayı reddeder.

Özel boşanma sebepleri söz konusu ise, doktor raporu ile belirlenen durumlarda dava reddedilebilir.

Terk sebebi ile ilgili açılan davalarda ihtarnamenin geri dönmesi söz konusu ise dava reddedilir.

Onur kırıcı davranışlar ispat edilmediği taktirde dava reddedilir. Davaların reddedilmesinden itibaren 3 yıl süre geçtiği taktirde şiddetli geçimsizlik nedeniyle dava açılabilir.