Medya ve Bilişim Hukuku

Medya ve Bilişim Hukuku

Medya ve Bilişim Hukuku; son yüzyıldaki teknolojik gelişmeler ışığında doğmuş ve bu gelişmelerin ivmeli artışı ile beraber hızla gelişen ve değişen dinamik ve münhasır bir hukuk alanıdır.

Reklamcılık, kişisel verilerin korunması, yeni ürünlerin geliştirilmesi ve yayılması, e-ticaret, eğlence ve medya, bilgi teknolojileri altyapısı, outsourcing, risk analizi, ödeme sistemleri, sosyal medya, telekomünikasyon, katma değerli veri hizmetleri başlıkları ile birlikte pek çok hukuk dalı ile ilgili olması sebebiyle interdisipliner bir kimliğe kavuşmuştur. Medya ve Bilişim Hukuku; hak ve özgürlüklerin korunması ve bu hakların ihlali bakımından Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk ve Ceza Hukuku; medya ve internet üzerinden işlenen suçlar bakımından Ceza Hukuku; sponsor, reklam, lisans ve benzeri diğer sözleşmeler bakımından borçlar hukuku; şirketlerin bu alandaki varlığından kaynaklı fikri mülkiyet hukuku, şirketler hukuku, ticaret hukuku, rekabet hukuku ile yakın ilişkide bulunmaktadır.

MED Hukuk Bürosu; Medya ve Bilişim Hukuku ile ilgili davaların takibini yapmakta, bu alanlarda doğrudan veya dolaylı olarak faaliyet gösteren şahıs ve şirketlere hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Bu doğrultuda, genç ve dinamik kadromuz ile öncelikli olarak teknolojik gelişmelerin ve buna bağlı mevzuat değişikliklerinin yakından takibi ile güncel mevzuat bilgilendirmeleri yapılmaktadır. Avukatlarımız; Medya ve Bilişim Hukuku Danışmanlığı ile birlikte seminer, konferans ve hizmet içi eğitim etkinlikleri de gerçekleştirmektedir.

ALANINDA UZMAN

Avukatlarımız