KVKK Danışmanlık ve Eğitim

KVKK Danışmanlık ve Eğitim

KVKK Danışmanlık ve Kişisel verilerin korunması kanunu danışmanlık, günümüzde kişisel verilere karşı artan tehditlere karşı bir savunma mekanizması olarak karşımıza çıkmaktadır. Kişisel veri, kişilerin kimliklerini belirlemeye imkân sağlayan her türlü bilgi olarak tanımlanmaktadır.

Günümüzde bilişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, idarenin sahip olduğu, gerçek ve tüzel kişilere ait söz konusu verilerin güvenliğini tehdit eder olmuştur. Dolayısıyla, idarenin edindiği her-türlü verinin güvenliğinin sağlaması hem kamu kurumları hem de özel sektör için temel bir yükümlülük biçimini almıştır.

Ülkemizde de bu konuda 2010 yılı anayasa değişikliği önemli bir rol oynamaktadır. Bununla kişisel verilerin muhafazası, tıpkı yaşama hakkı gibi, temel bir insan hakkı şeklinde Anayasanın 20.maddesinde güvence altına alınmıştır. Sonrasında 95/46/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifi gibi uluslararası düzenlemeler ışığında kişisel verilerin işlenme koşulları, fertlerin aydınlatılması, bu sahayı kontrol ve tanzim edecek bir kurulun oluşturulması amacıyla veri güvenliğine ilişkin temel ilkelerin düzenlendiği 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), 07 Nisan 2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 16 ncı maddesi gereğince, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline (VERBİS) kaydolmak zorundadır. Aşağıda VERBİS sistemine son kayıt tarihleri gösterilmiştir..

KVKK Eğitimi

MED Hukuk ve Danışmanlık olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında gereken danışmanlık ve eğitim hizmetini uzman kadromuz ile yerine getirmekteyiz.

Bu anlamda

 1. Verbis sistemine kayıt
 2. Veri envanteri hazırlanması
 3. Önceki verilerin düzenlenmesi ve kanuna uyarlanması
 4. Kişisel veri toplama politikasının belirlenmesi
 5. Özel nitelikteki kişisel veri toplama politikasının belirlenmesi
 6. Aydınlatma metni hazırlanması
 7. Açık rıza metni hazırlanması
 8. Farkındalık eğitimleri
 9. İdari ve teknik tedbirlerin alınması
 10. Sistem ve fiziksel güvenlik önlemlerinin oluşturulması
 11. Kişisel verinin imha politikasının belirlenmesi
 12. Özel nitelikteki kişisel verinin imha politikasının belirlenmesi
 13. Denetimlerin yapılması

konularında KVKK eğitimi ve KVKK danışmanlığı hizmeti vermekteyiz.

MED Hukuk Olarak KVKK Danışmanlık – Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Danışmanlık İSTANBUL olarak işletmenizi profesyonel ve güncel mevzuata uygun şekilde test edip gerekli hazırlıkları yaparız. KVKK hukuki danışmanlık firmamız analiz formu ile firmanızın ön analizini yaparak teklifini size sunar. Bu şekilde firmanız KVKK konusunda güvence altına alınır. MED Hukuk ve Danışmanlık Ofisi KVKK danismanlik olarak her zaman yanınızdadır.

ALANINDA UZMAN

Avukatlarımız