Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku

Tapu iptal ve tescil davaları, önalım, ortaklığın giderilmesi, taşınmaz vaadi sözleşmelerinin feshi vb. gibi taşınmaza ilişkin davalar mülkiyet hakkını etkileyen, ekonomik açıdan dava değeri yüksek davalardır. Dava hazırlık süreci iyi yürütülmediği takdirde, gayrimenkul davaları, davacı ve davalının oldukça uzun bir yargılama süreciyle baş başa kalmasına neden olmaktadır. Asliye veya sulh hukuk mahkemesinde gayrimenkul davası açılmadan önce dava süreci çok iyi planlanmalıdır. Davadan önce tapu kaydı ve tapu kütüğü dosyasının iyi bir şekilde incelenmesi, emsal Yargıtay kararları araştırmasının yapılması, keşif, tanık dinleme ve bilirkişi incelemesi gibi işlemlerin sonuçlarının önceden planlanması gerekir. Hukuk büromuz, gayrimenkul davalarını dava hazırlık süreciyle birlikte planlayarak mülkiyet hakkının Anayasal güvence altında korunmasını sağlamaktadır.

MED HUKUK'un gayrimenkul hukuku alanında verdiği hizmetlerin başında çok mirasçılı taşınmazlardan doğan çekişmeler gelmektedir. Ortaklığın giderilmesi, tapu iptal ve tescil, tasarrufun iptali ile hukuki statü değiştiren taşınmazların hukuksal ihtilaflarının çözümü, gayrimenkul hukuku alanında konusunda uzman avukatlarımız tarafından verilen diğer hizmetlerdir.

Verilen hizmetler, mülkiyet sahiplerine ve yatırımcılara, mülkiyetlerinin devri ve yönetimi konularında danışmanlık ve her türlü gereken işlemlerin idari mercilerde yapılması yönünde hizmetleri, kira uyuşmazlılarının çözümlerini, Medeni Hukuk ve Borçlar Hukuku Mevzuatı kapsamında dava öncesi, dava süreci ve dava sonrasında karşılaşılabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünü karşılayacak şekilde çeşitlilik göstermektedir.
Büromuz nezdinde verilen hizmetler;

 1. Tapu işlemleri
 2. İnşaat Hukuku
 3. Eser Sözleşmeleri
 4. Kiralama Sözleşmeleri
 5. İpotek sözleşmeleri
 6. Hukuki Durum Tespit Raporlaması (Due Dilligence )
 7. Alım – satım sözleşmeleri
 8. Projelerin çevre mevzuatına uygunluğunun denetlenmesi
 9. İlgili kamu kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli işlemlerin yapılması
 10. Mevzuatın yakından takibi ve müvekkilin konu hakkında bilgilendirilmesi
 11. Gayrimenkul finansmanı

ALANINDA UZMAN

Avukatlarımız