Yabancılar Hukuku

Yabancılar Hukuku

Yabancılar Hukuku bir ülkede yabancı olan gerçek ve tüzel kişilerin, yabancı olmaları sebebiyle tabi oldukları kısıtlamalar ve sahip oldukları hakları inceleyen bir hukuk sistemidir.

Birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de yabancıların çalışma, ikamet etme, okuma, mülk edinme gibi bazı hak ve işlemleri bakımından kanunda sınırlamalar yer almaktadır. Mevzuatımızda Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, Uluslararası İşgücü Kanunu, Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ve Yabancılara İkinci El Taşıt Satışı Hakkında Kanun gibi çeşitli kanun, ilgili yönetmelik ve düzenlemeler bulunmaktadır. Yabancılar Hukuku; Vatandaşlık Hukuku, Şirketler Hukuku, İhracat ve İthalat Hukuku, Aile Hukuku, Miras Hukuku, İş Hukuku, Turizm Teşvik Hukuku gibi pek çok hukuk dalı ile ilgili olması sebebiyle bir karma hukuk dalıdır.

MED Hukuk Bürosu Türkiye’de yabancı statüsünde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin çalışma izni işlemlerinden yabancılık unsuru içeren şirketlere ticari ve hukuki durum raporu hazırlanması, şirket kurulumu ve şirket işlemlerinin yürütülmesine kadar pek çok uluslararası hukuku konularıyla ilgili hukuki danışmanlığı, ilgili uyuşmazlıkların çözümü ve davalarının takibi üstlenmektedir. Avukatlarımız Türk hukuk sistemine uygun şekilde yabancı gerçek ve tüzel kişilerin işlemlerinin yürütülmesinde yol göstermektedir ve hukuki danışmanlık gibi pek çok farklı alanlarda hizmet sağlamaktadırlar.

MED Hukuk Bürosu; yabancı statüsünde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin Yabancılar Hukuku kapsamındaki davalarının takibini yapmakta, ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların çözülmesi amacıyla hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Avukatlarımız; dava takibi ve danışmanlık hizmetleri ile birlikte şahıs ve şirketlere yönelik seminer, konferans ve hizmet içi eğitim etkinlikleri de gerçekleştirmektedir.

Bu çerçevede sunulan hizmetlerden bazıları aşağıda sayılmaktadır:

 1. Vatandaşlık başvurusu işlemlerinin takibi; Vatandaşlık başvurusunun reddi halinde uyuşmazlıkların çözümü ve iptal davalarının takibi,
 2. Şirketlerin mavi ve beyaz yakalı yabancı işçi istihdamına ilişkin hukuki danışmanlık verilmesi,
 3. Çalışma ve oturma izni başvurularının takibi,
 4. Yabancı ülke mahkemeleri tarafından verilen boşanma kararlarının tanınması ve tenfizi,
 5. Yabancı mahkeme kararları ve hakem kararlarının tanınması ve tenfizi,
 6. Yabancı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye’de taraf olduğu davaların takibi ve icra işlemleri,
 7. Yabancıların Türkiye’de şirket kurması; devlet kurumları, ortakları, çalışanları ve müşterileri arasında gerçekleşecek sözleşmelerin düzenlenmesi ve uyuşmazlıkların çözümü,
 8. Yabancı gerçek veya tüzel kişilerin Türkiye’de gayrimenkul alım ve satımına ilişkin işlemlerinin takibi,
 9. Yabancı gerçek veya tüzel kişilerin Türkiye’de gayrimenkullerin kiralanması ve ilgili işlemlerin takibi ve uyuşmazlıkların çözümü,
 10. Yabancı gerçek kişilere Türkiye’deki miras hukukuna ilişkin danışmanlık hizmetleri verilmesi,
 11. Yabancılık unsuru taşıyan şirketlere Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Rusça hukuki danışmalık verilmesi,
 12. Uluslararası sözleşmelerin ihtilaflı hükümlerinin yorumlanması.

ALANINDA UZMAN

Avukatlarımız