İcra Hukuku

İcra Hukuku

İcra hukuku özel hukuk alanında alacaklının alacağına en kısa ve en hızlı sürede ulaşmasını amaçlayan bir hukuk dalıdır. Alacaklının elinde bir mahkeme kararı olsun ya da olmasın alacak iddiasını icra dairesine yönelterek borçludan alacağını elde etme imkânı sağlanmıştır.

İlamsız İcra Takipleri: Alacaklının, para (veya teminat) alacağı hakkında daha önce mahkemede dava açıp bir ilam elde etmeye mecbur olmaksızın, para (veya teminat) alacağına kavuşmak için doğruca icra dairesine başvurmasıdır.

İlamlı İcra Takipleri: Bir dava sonucunda, mahkemece verilen kararı gösteren resmi belgeye ilam, bu mahkeme kararı sonucunda başlatılan icra takiplerine ise ilamlı icra adı verilir.

Kambiyo Senetlerine İlişkin İcra Takipleri: Özel bir ilamsız icra yoludur. Alacaklının bu yola başvurabilmesi için elinde hâlihazırda kambiyo senedi(ÇEK, BONO, POLİÇE) olması gerekmektedir.

MED HUKUK, icra hukuku alanında; Firmaların ve şahısların tüm alacak haklarının tahsiline yönelik icra takipleri ve bu konularda gerekli tüm hukuki desteğin sağlanması,İcra takibinden kaynaklanan itirazın iptali, menfi tespit ve istihkak davaları,Uygulamada sıklıkla başvurulan başlıca icra yoluyla haciz işlemlerinin takibi hizmetlerini vermektedir.

ALANINDA UZMAN

Avukatlarımız