İş Hukuku

İş Hukuku

İş ve çalışma hayatının kanunlarla düzenlendiği alana iş hukuku denir. Bu çerçevede İş Kanunu ve ilgili mevzuat ile çalışan ve işveren arasındaki hükümler belirlenir ve herhangi bir uyuşmazlık halinde iki taraf arasındaki anlaşmazlık giderilir.

MED HUKUK bürosu; iş kazaları ve işçilik alacakları başta olmak üzere bireysel veya kurumsal müvekkillerinin iş yaşamlarının ilgili mevzuat uyarınca düzenlenmesi konusunda danışmanlık hizmeti vermekte ve iş hukukundan kaynaklanan tüm uyuşmazlıklarda müvekkillerini temsil etmektedir.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku kapsamında başta iş kazaları tazminat davaları olmak üzere işçilik alacakları (ücret alacağı, fazla mesai, ulusal bayram-genel tatil, hafta tatili vs.) ve tazminat (kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötü niyet tazminatı vs.) konularına yönelik hizmetlerini sürdüren MED HUKUK BÜROSU, aynı zamanda sigorta primleri eksik yatırılan veya hiç yatırılmayan işçilerin hizmet tespiti davalarını da takip edip sonuca götürmektedir .

Türkiye’de her yıl yüz binlerce iş kazası meydana gelmekte, bunların çoğu ölümle veya kalıcı maluliyetle sonuçlanmaktadır. Buna bağlı olarak bireyler maddi-manevi sıkıntılar yaşamaktadır. MED HUKUK bürosunca iş kazası nedeniyle başvuran müvekkillerin maddi-manevi haklarına en kısa sürede maksimum fayda ile ulaşmalarını sağlamak için dava ve dosyalar titizlikle takip edilmektedir.

ALANINDA UZMAN

Avukatlarımız