İletişim

İletişimde Kalın

Ofisimizi Ziyaret Edin

 • Adres

  Esentepe Mahallesi,
  Milangaz Caddesi,
  No: 77 Dumankaya Vizyon Kartal Residance,
  A2 Blok, K:17, No:126
  Kartal/İSTANBUL

MED HUKUK VE DANIŞMANLIK BÜROSU

Hizmet Alanlarımız

Kişilerin fikri çalışmalarının ürünleri hem malvarlığı değerleri olarak ekonomik bir anlam ifade etmekte hem de bu ürünler üzerinde kişilerin manevi menfaatleri bulunmaktadır. Günümüzde fikri ürünlerin geniş bir yelpazeye yayılmasına karşılık bu ürünlere yönelik yoğun taleple orantılı olarak kişilerin bu ürünler üzerindeki fikri haklarını ihlal eden eylemlere de sıkça rastlanmaktadır. MED Hukuk Bürosu bu alanda danışmanlık hizmeti vermektedir.
Mülkiyet sahiplerine ve yatırımcılara, mülkiyetlerinin devri ve yönetimi konularında danışmanlık ve her türlü gereken işlemlerin idari mercilerde yapılması yönünde hizmetleri, kira uyuşmazlıklarının çözümlerini, Medeni Hukuk ve Borçlar Hukuku Mevzuatı kapsamında dava öncesi, dava süreci ve dava sonrasında karşılaşılabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünü karşılayacak şekilde çeşitlilik göstermektedir.

Şirketlere, Serbest Bölgeler ve Organize Sanayi Bölgeleri de dâhil olmak üzere yatırım alanlarında hukuki hizmetler sunulmakta, şirketlerin Türkiye'deki yatırımları organize edilmekte, bu yatırımlar çerçevesinde ortaklık anlaşmaları hazırlanmakta ve şirket kuruluşlarında yer alınmakta, aynı şekilde Türk şirketlerinin yabancı ülkelerdeki yatırımları ile ilgili yazışma ve başvurulara ilişkin olarak danışmanlık yapılmaktadır.

Verilen hizmetler,vergilendirme sürecinden kaynaklanan problemlerin çözümü, idari yolların tüketilmesi ve uzlaşma işlemlerinin takibi, Gümrük Mevzuatından ve diğer vergi suç ve cezalarından kaynaklanan problemlerle ilgili Vergi Mevzuatı kapsamında dava öncesi idari müracaatların yapılması, uyuşmazlıkların idari aşamada çözülememesi halinde dava sürecinin takibi ve dava sonrasında karşılaşılabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünü karşılayacak şekilde çeşitlilik göstermektedir.
Danışmanlığı yapılan ticari şirketlerin, gerçek kişi tacirlerin, tüzel kişiliği olmayan kuruluşların; ticari işletme işletmekten, haksız rekabetten, ticaret unvanına tecavüzden, tacir yardımcılarının hukuki durumlarından, deniz ticaretinden, kıymetli evraktan, cari hesap ilişkilerinden, tacir olmanın yükümlülüklerinden doğan problemlerinin Ticaret Hukuku Mevzuatı kapsamında dava öncesi, dava süreci ve dava sonrasında çözümünü karşılayacak şekilde çeşitlilik göstermektedir. Bunların dışında özellikle sözleşmelerin akdedilmesi konusunda imza öncesi yapılacak müzakere ve sözleşme taslaklarının hazırlanması hususunda hizmetler verilmektedir.
Sağlık Hukukundan kaynaklanan davaların takibini yapmakta,  kişi ve kurumlar arasında çıkabilecek uyuşmazlıkların çözülmesi amacıyla hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Avukatlarımız; hastalar, hekimler, sağlık işletmeleri ve hastaneler gibi çeşitli sağlık hizmeti sunucuları ile ilaç imalatçısı şirketler, tıbbi cihaz ve malzeme imalatçısı şirketler gibi sektörün pek çok farklı kesimine hukuki destek hizmeti sağlamakta, Sağlık Hukuku Danışmanlığı ile birlikte seminer, konferans ve hizmet içi eğitim etkinlikleri de gerçekleştirmektedir.
Yabancı statüsünde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin Yabancılar Hukuku kapsamındaki davalarının takibini yapmakta, ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların çözülmesi amacıyla hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Avukatlarımız; dava takibi ve danışmanlık hizmetleri ile birlikte şahıs ve şirketlere yönelik seminer, konferans ve hizmet içi eğitim etkinlikleri de gerçekleştirmektedir.

MED Hukuk ve Danışmanlık olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında gereken danışmanlık ve eğitim hizmetini uzman kadromuz ile yerine getirmekteyiz.

Medya ve Bilişim Hukuku ile ilgili davaların takibini yapmakta, bu alanlarda doğrudan veya dolaylı olarak faaliyet gösteren şahıs ve şirketlere hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Bu doğrultuda, genç ve dinamik kadromuz ile öncelikli olarak teknolojik gelişmelerin ve buna bağlı mevzuat değişikliklerinin yakından takibi ile güncel mevzuat bilgilendirmeleri yapılmaktadır.
Şirketlerin rekabet ihlali oluşturabilecek nitelikteki sözleşmelerine ilişkin önleyici hukuki inceleme yapmakta, rekabet soruşturmalarında şirketleri temsil etmekte, özellikle rekabet ihlali ile sonuçlanabilecek birleşme ve devralmalar ile ilgili hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.
Her tür sözleşmenin en etkili hukuki korumayı ve çözümü sağlayacak şekilde düzenlenmesi amacıyla hukuki danışmanlık hizmetleri sunmakta, şahıs ve şirketlere Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Rusça dillerinde hukuki destek sağlamaktadır.
Mirasın Reddi, Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali Davaları, Tereke Davaları, Mirasçılık Belgesinin Alınması, Mirasçılıktan Çıkarılma Davaları, Mirastan Feragat Davaları, Miras Sözleşmeleri, Vasiyetname Düzenlenmesi ve İptali Davaları, Miras Taksimi Sözleşmesi ve Davalarının takibine  ve bu konularla sınırlı olmamak üzere Miras Hukukunun tüm alanlarında uzman ve tecrübeli avukat kadrosuyla hizmet verilmektedir.
Kamulaştırmasız el atma ile ilgili tazminat, ecrimisil, müdahalenin önlenmesi ve tesisin kaldırılması talepli davaların takibini yapmakta, , idare ile ilgili uzlaşma görüşmeleri sürecinde ve uzlaşma tutanaklarının hazırlanmasında hukuki destek sağlamaktadır.

Sorunlarınıza Çözüm Bulalım

Bize Danışın