Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku

Verilen hizmetler, danışmanlığı yapılan ticari şirketlerin, gerçek kişi tacirlerin, tüzel kişiliği olmayan kuruluşların; ticari işletme işletmekten, haksız rekabetten, ticaret unvanına tecavüzden, tacir yardımcılarının hukuki durumlarından, deniz ticaretinden, kıymetli evraktan, cari hesap ilişkilerinden, tacir olmanın yükümlülüklerinden doğan problemlerinin Ticaret Hukuku Mevzuatı kapsamında dava öncesi, dava süreci ve dava sonrasında çözümünü karşılayacak şekilde çeşitlilik göstermektedir. Bunların dışında özellikle sözleşmelerin akdedilmesi konusunda imza öncesi yapılacak müzakere ve sözleşme taslaklarının hazırlanması hususunda hizmetler verilmektedir.

Hukuk Büromuz nezdinde yapılan sözleşmelere örnek olarak;

  1. Hissedarlık Sözleşmesi
  2. Distribütörlük Sözleşmesi
  3. Joint ventures
  4. Franchising Sözleşmesi
  5. Satım Sözleşmesi
  6. Mal Alım Sözleşmesi
  7. Acente Sözleşmesi
  8. İnşaat Sözleşmeleri
  9. Kredi Sözleşmeleri
  10. Lisans Sözleşmeleri
  11. İş Akitleri
  12. Yönetim, Danışmanlık ve Hizmet Sözleşmeleri verilebilir.

ALANINDA UZMAN

Avukatlarımız