Miras Hukuku

Miras Hukuku

Miras hukuku, gerçek kişinin ölümü veya gaipliği halinde, bu kişinin malvarlığının kimlere ve nasıl intikal edeceğini düzenleyen hukuk dalıdır.

Miras hukuku, insanların ölümlerinden sonra malları üzerinde yapmak istedikleri ölüme bağlı tasarrufları ve ölümleri halinde, gaipliğine karar verilmesinden sonra veya ölüm karinesinin varlığı halinde mirasa konu mallarının yasal mirasçılar ve diğer mirasçılar arasında nasıl paylaştırılacağını, borçlarının nasıl ve hangi şekilde ödeneceğini inceleyen bir özel hukuk dalıdır. MED Hukuk Bürosu olarak miras hukukunda ihtiyaç duyacağınız özel çözümlerimizi sizlere sunuyoruz.

MED Hukuk Bürosu;

  1. Mirasın Reddi,
  2. Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali Davaları,
  3. Tereke Davaları,
  4. Mirasçılık Belgesinin Alınması,
  5. Mirasçılıktan Çıkarılma Davaları,
  6. Mirastan Feragat Davaları,
  7. Miras Sözleşmeleri,
  8. Vasiyetname Düzenlenmesi ve İptali Davaları,
  9. Miras Taksimi Sözleşmesi ve Davalarının takibine

ve bu konularla sınırlı olmamak üzere Miras Hukukunun tüm alanlarında uzman ve tecrübeli avukat kadrosuyla hizmet vermektedir.

ALANINDA UZMAN

Avukatlarımız