Uzmanlık Alanlarımız

Aile Hukuku

Medeni hukuk kapsamı içerisinde yer alan aile hukuku; aileye ilişkin konuları ele alan, nişanlanma, boşanma, mal rejimleri, aile konutu, soybağı, evlat edinme, velayet, çocuk nafaka hakkı, vesayet, kayyımlık, yasal danışmanlık ve yardım nafakası ...

Detaylı Bilgi

İcra Hukuku

İcra hukuku özel hukuk alanında alacaklının alacağına en kısa ve en hızlı sürede ulaşmasını amaçlayan bir hukuk dalıdır. Alacaklının elinde bir mahkeme kararı olsun ya da olmasın alacak iddiasını icra dairesine yönelterek borçludan ...

Detaylı Bilgi

İş Hukuku

İş ve çalışma hayatının kanunlarla düzenlendiği alana iş hukuku denir. Bu çerçevede İş Kanunu ve ilgili mevzuat ile çalışan ve işveren arasındaki hükümler belirlenir ve herhangi bir uyuşmazlık halinde iki taraf arasındaki anlaşmazlık ...

Detaylı Bilgi

Ceza Hukuku

Ceza hukuku arama, el koyma, yakalama, gözaltı, tutuklama gibi koruma tedbirleri; adli para cezası veya hapis cezasına mahkumiyet gibi mahkeme kararları vasıtasıyla kişi özgürlüğüne müdahale eder. Suç işlendiğinde savcılık tarafından ...

Detaylı Bilgi

Gayrimenkul Hukuku

Tapu iptal ve tescil davaları, önalım, ortaklığın giderilmesi, taşınmaz vaadi sözleşmelerinin feshi vb. gibi taşınmaza ilişkin davalar mülkiyet hakkını etkileyen, ekonomik açıdan dava değeri yüksek davalardır. Dava hazırlık süreci ...

Detaylı Bilgi

Are You Looking for

Experienced Attorneys?

Get a free initial consultation right now